บริการฆ่าเชื้อโรค แคนนอนแคปซูล

บริการฆ่าเชื้อโรคแคนนอนแคปซูล

สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

บริการฆ่าเชื้อโรคแคนนอนแคปซูล

ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งรถขนส่งสาธารณะ เครื่องบิน รถไฟ หรือบริเวณที่มีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงภาพยนตร์ ฯ ทำให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อโรคสู่คนหมู่มากได้ง่าย

สถานที่เหล่านี้จึงต้องการบริการฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

แคนนอนแคปซูล คืออะไร ?

นวัตกรรมที่นำเอาน้ำมีประจุไฟฟ้าที่เป็นบวก ไปกำจัดเชื้อโรคตามพื้นผิวสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นวิธีที่ปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ 100% มี ความปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ปราศจากสารพิษและสารเคมี 100% เพราะเป็นน้ำอิเลคโทรไลต์ที่มีประจุบวกเข้าไปกำจัดเชื้อโรค -99.9% ของเชื้อก่อโรค ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และรา โดยทั่วไปผนังเซลส์ของเชื้อโรคเหล่านี้จะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ เมื่อเจอแคนนอนแคปซูลที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก ก็จะไปจับกัน ส่งผลให้เซลส์เสียสภาพ

  • แคนนอนแคปซูล มีค่า pH เป็นกลาง สามารถสัมผัส ดื่ม กินได้ ไม่เป็นอันตราย

  • แคนนอนแคปซูล มีค่า ORP* อยู่ระหว่าง 900 ถึง 950 มิลลิโวลต์

*ORP (Oxidation Reduction Potential) ค่าศักยภาพการเกิดออกซิเดชัน-รีดักชัน ซึ่งการฆ่าเชื้อในระดับอุตสาหกรรมจะมีค่า ORP อยู่ที่ 600 มิลลิโวลต์

เหมาะสำหรับ

สถานที่ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ หรือที่ที่มีการสัญจรไปมาของคนจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น

-โรงพยาบาลและสถาบันเพื่อสุขภาพ
-โรงเรียนและสถาบันทางการศึกษา
-อาคารสำนักงาน
-โรงภาพยนตร์
-ร้านอาหาร
-งานแฟร์ นิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์
-โรงแรมและธุรกิจบริการ
-โรงงานและโรงงานผลิตอาหาร
-คลังสินค้า
-คมนาคมต่างๆ เช่น อากาศยาน รถไฟ รถบัส

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการกำจัดเชื้อโรคด้วยแคนนอนแคปซูล โทร 02 290 8500 หรือ ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์